Over ons

De oudergeleding van de MR

Barry van Roosendaal, vader van Beau en Jinke

Even voorstellen. Ik ben Barry van Roosendaal, getrouwd met Donya en vader van Beau (groep 2) en Jinke. Beroepsmatig ben ik werkzaam als planner en werkvoorbereider in hoog temperatuur isolatie oplossingen. In 2011 ben ik in Lepelstraat komen wonen, mijn vrouw is hier geboren en getogen. Onze beide kinderen zijn hier geboren. Ik vind het belangrijk dat zij naar school kunnen in het dorp waar ze wonen. Ik vind het mooi om te zien dat ouders op allerlei manieren betrokken zijn bij de school in ons dorp. Sinds schooljaar 2017-2018 mag ik aansluiten als lid van de MR. Ik wil op deze manier graag mijn steentje bijdragen en hoop dat ik als ouder een bijdrage kan leveren aan het beleid en de fijne sfeer op de school van onze kinderen.

Cora Luijks, moeder van Mathijs en Pepijn

Mijn naam is Cora Luijks, ik ben getrouwd en de moeder van Mathijs en Pepijn. In 2012 ben ik toegetreden tot de MR. Toen mijn eerste termijn erop zat, ben ik automatisch afgevloeid omdat de samenstelling van de MR van 3 leerkrachten om 3 ouders veranderde in 2 leerkrachten om 2 ouders. Ik ben het jaar daarna wel bij de vergaderingen aanwezig geweest als notuliste. Toen de mogelijkheid zich voor deed, heb ik me wederom kandidaat gesteld voor de MR. Dit omdat ik het belangrijk vind dat een MR ook door ouders goed bezet wordt en dat er, waar mogelijk, meegedacht en beslist wordt over besluiten binnen onze school. Het leuke aan De Wegwijzer vind ik het kleinschalige en de saamhorigheid. Een echte dorpsschool. Daar waar vele handen, licht werk maken, zodat alle activiteiten succesvol verlopen. Verder denk ik dat het heel belangrijk is om in de gaten te blijven houden dat de school een veilige en fijne plek blijft voor onze kinderen. Zodat ze de gelegenheid krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Ze lopen er tenslotte een belangrijk deel van hun tijd rond.

De personeelsgeleding van de MR

Lonneke van Mechelen, Kim Maurer en Roos Slabbekoorn

Wij vinden het belangrijk om in de MR te zitten omdat we graag meedenken over de koers die we als school willen varen. Deze koers wordt omschreven in het beleid. Het is onze taak om het beleid terug te vertalen naar de klas. Daarom is het van belang dat wij, samen met ouders en directie hierover in gesprek gaan. De MR biedt ons hiervoor een mooi kans!